Kommunikativ utveckling
header
PROFESSIONELL COACHING | UTBILDNING | MEDVETEN KOMMUNIKATION

Ring oss idag!
0650-75800

MEDVETEN KOMMUNIKATION FÖR GRUPPER

Hur når man ut med sitt budskap så att andra lyssnar?

 

Grupputveckling / Teambuilding med Extended DISC

Kommunikationsstil

Först med insikt i sin egen kommunikationsstil kan man medvetet anpassa sin kommiunikation för att passa andra.

Vi använder Extended DISC personprofiler för att identifiera ditt naturliga, medvetna och omedvetna sätt att kommunicera, identifiera vad som går lätt och vad som är utmanande för dig och ger dig kommunikationstips för hur du enklast når fram med ditt budskap.

Vilken kommunikationsstil har du?

Vilket är ditt naturliga beteende?

 

DISC Modellen

Samarbeta Professionellt

Vilka olika kommunikationsstilar finns i gruppen? Här får vi fram en överblick över hur teamets kommunikationsstil ser ut som helhet. Och varför vissa har svårare att förstå varandra än andra.

Alla stilar behövs i ett väl fungerande team, det finns inga bra eller dåliga, rätt eller fel, bara olika. Många aha moment utlovas.

Att sedan träna på vikten av att koppla ihop detta med tydliga betydelsefulla mål i flera workshops bygger ett team som drar åt samma håll.

 

 

Certifierad Extended DISC utbildare!

Certified DISC Trainer

Beskrivning av de fyra disc-profilerna

 

Longwind Coaching AB

Vi coachar säljare, säljchefer, ledare och entreprenörer.

Kontakta oss: 0650-75800

https://lwww.longwindcoaching.com

Google Plus: (Teamutveckling)