Extended DISC® Certifieringsutbildning i beteende och kommunikation
header
PROFESSIONELL COACHING | UTBILDNING | MEDVETEN KOMMUNIKATION

Ring oss idag!
0650-75800

Ett effektivt verktyg kring beteende och kommunikation

Efter en certifieringsutbildning kan man använda Extended DISC® som kommunikations och beteendeverktyg i sin verksamhet.Man får tillgång till ett gediget bibliotek med utbildningsmaterial, övningar och marknadsföringsmaterial.

Ladda ner broschyr

 

Extended DISC® utbildning och certifiering

Kursen är för dig som arbetar inom sälj, ledarskap, utbildare, rekrytering, organisationsutveckling, konsulter, som coach eller HR/personalchef.

Användningsområdet med detta verktyg är stort och det hjälper dig och din organisation på många sätt i det vardagliga arbetet.

Utbildningen är uppdelad på två moduler, på vardera en dag. Efter dag ett kan du börja
använda personprofiler i din organisation eller verksamhet. 

När du är certifierad betalar du endast när du använder profiler, det utgår inga licensavgifter eller andra fasta kostnader.

 

Vad är Extended DISC®?

Extended DISC® finns i 55 länder och på 55 olika språk. Det betyder att du kan jobba i internationella organisationer och företag.

Extended DISC® är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteenden
och kommunikation.

Extended DISC® ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det.

Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas.

 

Extended DISC kan hjälpa till med:

 Insikt om den egna beteendestilen

 • Identifiera och förstå andras beteende
 • Kommunikationsstrategier
 • Anpassa ditt eget beteende
 • Påverka andras beteende
 • Identifiera drivkrafter

 

Med Extended DISC kan du arbeta inom många områden:

 • Teamutveckling
 • Coaching
 • Ledarutveckling
 • Kommunikation
 • Organisationsutveckling
 • Talent management
 • Rekrytering och urval
 • Försäljning
 • Försäljningsledning
 • Kundtjänst
 • Beteende och kommunikation
 • Beteendekompetenser för utveckling inom
 • olika områden (850 olika att välja mellan)
 • Feedback 360°
 • Medarbetarundersökningar
 • Kundundersökningar
 • Logiska tester
 • DISC analyser
 • Resonemangstest
 • Utvecklingssamtalsstöd
 • Lönesamtalsstöd
 • Paranalys
 • Stressfaktorer
 • Konflikthantering
 • Kunskapstest

 Extended DISC® har funnits på den internationella marknaden i 20 år och är ett väl
etablerat varumärke. Extended DISC® är ett av de modernaste och mest flexibla verktygen
på marknaden. Du har möjlighet att designa och skräddarsy dina egna rapporter.

 

Vilken är din naturliga kommunikationsstil?
I utbildningen ingår att göra din egen personprofil.

 

 

Grund och teori

Här börjar förståelsen för DISC. Här ägnar vi tid åt bakgrunden till modellen och teorin som bygger upp modellen. Vi skapar även en djupare förståelse för skillnader mellan situationsanpassat beteende, värderingar och personlighet.

Självinsikt

Denna del handlar om oss själva. Nu skapar vi en förståelse för vårt grundläggande kommunikations- och beteendemönster. Vill vi förstå andra bättre behöver vi börja resan hos oss själva

Utveckla dig själv

När vi förstår våra styrkor och svagheter i vissa givna situationer så förstår vi även vår utvecklingspotential. En inte ovanlig föreställning är att våra svagheter ställer till det för oss när vi vill kommunicera med andra. Men denna svaghet kan vara en styrka i andra situationer.

Att förstå andra

Självinsikt kan räcka långt i många fall då vi vill utvecklas. Men vill vi bli riktigt bra på att utveckla våra relationer och vårt sätt att kommunicera behöver vi lära oss att känna igen hur andra kommunicerar och vilka drivkrafter som påverkar dem.

Hinder

Här tar vi reda på vilka kommunikativa hinder som kan uppstå när personer med olika kommunikationsprofiler möts.

Kommunikativa strategier

”Möt andra som du själv vill bli bemött”. Det låter kanske som sunt förnuft, men är det verkligen det? Det finns ju personer som vill ha ett annat bemötande än du. Ska vi vara riktigt ärliga så finns det nog väldigt få som vill bli bemötta precis som du.

 

Extended DISC® hjälper till att göra bra relationer bättre och mindre bra relationer bra

Kommande evenemang

Anmäl gärna ditt intresse för både öppna och verksamhets anpassade utbildningar. Vi finns i Hudiksvall, Stockholm, Malmö och Helsingfors. Självklart förlägger vi även utbildningar på din ort efter överenskommelse.