11 Kärnkompetenser
header
PROFESSIONELL COACHING | UTBILDNING | MEDVETEN KOMMUNIKATION

Ring oss idag!
0650-75800

ICF har definierat 11 grundläggande coachingfärdigheter (Core Competencies)

Färdigheterna har tagits fram för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och det synsätt som används i dagens coachingyrke enligt ICF:s definitioner. Färdigheterna används också som grund för ICF:s certifieringsprocess. Färdigheterna är uppdelade i 4 st grupper där varje grupp består av de färdigheter som logiskt hör ihop.

 

A. Etablera grunden

1. Följa etiska riktlinjer och professionell standard.

2. Etablera coachingöverenskommelsen.

B. Skapa den ömsesidiga relationen

3. Skapa tillit och närhet till klienten.

4. Coachingnärvaro.

C. Kommunicera effektivt

5. Aktivt lyssnande.

6. Kraftfulla frågor.

7. Direkt kommunikation.

D. Underlätta lärande och resultat

8. Skapa medvetenhet.

9. Utforma handlingar.

10. Planera och sätta mål.

11. Hantera framsteg och ansvarstagande.

 

Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach att kunna uppvisa

Tanka ner ett smakprov ur boken här

 

book

 

Namn:*
Emejladress:*